dilluns, 28 de setembre de 2015

Diftongs i Hiats


Recorda:
Vocals fortes: A E O
Vocals suaus: I U


Els diftongs els formen dues vocals en la mateixa síl·laba:

au eu iu ou uu
ai ei oi ui
qua qüe qüi quo 
gua güe güi guo

Els hiats els formen parelles de vocals separades en diferents síl·labes: 

ia ie io
ua ue uo


Als següents enllaços tenim més informació i algunes activitats. Fes "clic" damunt de les icones. 


http://www.bromera.com/tl_files/activitatsdigitals/Tabalet_6_PA/Tabalet6_p035_teoria/index.htmlhttps://sites.google.com/a/xtec.cat/per-que-faig-faltes-d-ortografia/diftong-i-hiat


http://rebollengua.jimdo.com/bagul-d-ortografia/3-fen%C3%B2mens-relacionats-amb-la-separaci%C3%B3-s%C3%ADl-l%C3%A0bica/3-1-els-diftongs-i-els-hiats/
http://enxaneta.info/activitats/diftongs/5/1 

Parlem

Amb aquest vídeo parlem de la comunicació, del treball en equip, de l'egoisme, i les posibles solucions que hem pogut trobar per als problemes que han sorgit en el curtmetratge.La Comunicació