dilluns, 18 d’abril de 2016

B o V?S’escriu b:

Davant de r o l: broma, bram, arbre, blau, bloc, amable.
Darrere de m: embenar, ambició, amb.
Alternant amb p: saber – sap, caber – cap, llobató – llop.
S’escriu v:
Darrere de n: canvi, minvar, enviar, invitar, envà, enveja, invent.
Alternant amb u: escriviu –escriure, nevar – neu, meva – meu, bevia – beu.
Els imperfets d’indicatiu dels verbs de la 1a conjugació (cantar) acaben en v:
cantava, menjaves, rentava, cuinàvem, arribàveu, marxaven.


ACTIVITATS

1

2

3

dijous, 7 d’abril de 2016

Vocabulari

ABELLIR: Plaure, agradar, desitjar. 

- Marta sepre fa el que li abellix. 
- A l'estiu abellixen molt els gelats. 
- No m'abellix anar de compres. ALÉ: L'aire que ix de la boca en respirar. Respiració. 

- No em tires l'alé a la cara. 
- Després de la cursa m'he quedat sense alé.


AMAGATALL: Lloc on podem amagar-nos o amagar alguna cosa. 

- Jugant a conillets a amagar, vaig trobar un bon amagatall.
- Els diners estan en un bon amagatall. 


ANDANA: Antigament, el pis més alt de la barraca valenciana, que serveix per a guardar-hi les collites i criar-hi cucs de seda. 
Ara és la part més alta de la casa, on esguarden objectes inservibles o que usem poc. 

- Hem reformat l'andana, i s'ha quedat genial. 
- Guarda eixes teles a l'andana. 


ARRUFAR: Replegar una cosa cap enrera damunt ella mateixa, fent-la menys extensa. Arrugar.

- Quan s'enfada arrufa el nas. 
- Si Lluís té fred s'arrufa.


CENDRA: Residu polsegós en cremar-se alguna cosa. 


CENDRÓS: De color semblant al de la cendra. Persona poc optimista, i amb una visió negativa de la vida. 

- Pep és un cendrós. 
- El cel té hui un colór cendrós.


 MALENCONIA: Melancolia. Estat de tristesa o nostàlgia. 

- Ella estava en estat de malenconia. 
- Aquella cançó em provoca molta malenconia. 


 RELLA: Peça de ferro tallant per un cap i amb mànec o cua per l'altre, pel qual se subjecta al dental de l'arada, i serveix per a penetrar dins la terra i obrir els solcs.

Estar més sort que una rella, és estar molt sort. 

- El llaurador utilitzava la rella al seu camp.
- Carles està més sort que una rella.